Paragraf etiketi Web sayfasındaki paragrafları tanımlamak için kullanılır. HTML dili otomatik olarak paragraf etiketlerinin öncesinde ve sonrasında bir satır atlar. Paragraf etiketinin varsayılan olan metni “sola” dayalı olarak yazar. Eğer istenirse align parametre özellikleri değiştirilerek metnin “ortalı” yada “sağa” dayalı olarak yazılabilir.

Paragraf etiketi için <p> etiketi sonlandırmalı olarak kullanılır. 

Sola dayalı olması için:

<p>Yazınızı buraya yazacaksınız</p>

Ortada olması için:

<p align=center>Yazınızı buraya yazacaksınız</p>

Sağa dayalı olması için:

<p align=right>Yazınızı buraya yazacaksınız</p>


En son değiştirme: Pazartesi, 2 Ekim 2017, 8:47 AM