Yazı içerisinde belirlenmiş bir kelime ya da ifadenin kalın, italik ya da alt çizili yazılması istendiğinde kullanılan etiketlerdir.

Kalın (Bold) yazı

<b>Yazınızı buraya yazacaksınız</b>

Eğik (İtalik) yazı

<i>Yazınızı buraya yazacaksınız</i>

Altı çizili (underline) yazı

<u>Yazınızı buraya yazacaksınız</u>


En son değiştirme: Pazartesi, 2 Ekim 2017, 8:48 AM