Madde imli listeleme ( unordered list) etiketi <ul>..</ul> dir. Madde imleri çeşitli simge şekilleri  ile kullanılabilir.  Varsayılan olarak kullanılan simge içi dolu daire simgesidir. Bunun dışında başka bir simge kullanılmak istenirse <ul> etiketi çerisinde parametre olarak belirtilmesi gerekir. Listeleme etiketlerinde kelime yada cümleler <li> etiketi ile listelenir. Bu etiket için sonlandırma etiketi kullanılmaz. İç içe oluşturulacak madde imli listeleme için ayrı ayrı <ul> etiketi kullanılır.

Aşağıdaki örneği html'de body etiketleri arasına yazarak uygulayınız:

İlgi alanları:

  <ul>

  <li>Müzik

  <li>Futbol

  <li>Bilgisayar

  </ul>

<ul> etiketin yandaki "type" değerinin karşısına "disc" yazarsak içi dolu dairemiz, "circle" yazarsak, içi boş dairemiz ve "square" yazarsak köşeli bir noktamız olur.

Aşağıdaki örneği html'de body etiketleri arasına yazarak uygulayınız:

İlgi alanları:
<ul type="disc">
<li>Müzik
</ul>
<ul type="circle">
<li>Futbol
</ul>
<ul type="square">
<li>Bilgisayar
</ul>

En son değiştirme: Pazartesi, 9 Ekim 2017, 7:20 AM