Bağlantı anlamına gelen link kelimesi sayfalar arası ilişkilendirme yapmak için kullanılır. 

Bağlantı (Link) etiketi

<a href=protokol:adres>Gözükecek Metin</a> 

şeklinde yazılır.

Bağlantı etiketinin kullanıldığı yerler;

  • Web sayfalarının birbiri ile ilişkilendirmek,
  • E-posta adresine yönlendirme yapmak,
  • Bir dosyaya bağlantı kurmak,
  • Bir resme link özelliği kazandırmak, vb.

Örnek:

<a href=http://www.egitimheryerde.net>Eğitim Her Yerde</a>


e-posta bağlantısı etiketine tıklandığında o bilgisayardaki aktif olarak kullanılan ve yapılandırılmış olan e-posta programı açılır ve kime bölümünde etiket içerisinde yazılan adres gözükür. e-posta bağlantısı etiketinin kullanım şekli şu şekildedir:

<a href=mailto:e-posta adresi> Görüntülenmesi istenen metin </a>

Örnek:

<a href=mailto:admin@egitimheryerde.net> İletişim için tıklayınız </a>

En son değiştirme: Pazartesi, 15 Ekim 2018, 7:02 AM