İnternet, 1960'ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında, bilgisayarlar yardımıyla bilgi paylaşımında büyük potansiyel değer olduğunu gören bir grup insanın vizyoner düşüncesinin bir sonucudur. MIT (Massachusetts Institute of Technology)'den J.C.R Licklider, 1962 yılında bilgisayarların global şebekesini önerdiği ve sosyal etkileşimlerin kayıtlı ilk tanımını yaptığı, "kısa notlar serisi" çalışmasını yayınlamıştır. MIT'den Lavvrence Roberts 1965 yılında çevirmeli telefon hatları üzerinden Kaliforniya'daki bir bilgisayarla Massachusetts 'deki bir bilgisayar arasında bağlantı kurdu. Bu deneme, geniş alanda şebekeleşmenin yapılabilir olduğunu gösterdi. 1969 yılında ARPA kuruldu ve internet kavramı olarak kullanılmaya başlandı. ARPA başlangıçta 4 ayrı üniversitedeki ana bilgisayarlarla bağlantı halindeydi. Birkaç yıl içinde çok sayıda kurum (çok sayıda araştırma enstitüsü ve üniversite) aşamalı olarak ARPA'ya bağlandı.

1970’li yıllarda kamunun yanında özel sektörde internet ağı kurma çalışmalarına başladı. ARPANET’i başta USENET, BITNET ve UUCP adıyla diğer ağlar izledi. 1980’li yıllarda NSFNET (National Science Foundation Network) kuruldu. NSFNET, NSF’nin sahip olduğu bilgisayarları araştırma kuruluşlarına ve üniversitelere açarak önemli bir adım atmış oldu. Bu sayede sisteme bağlı bir makinenin diğerine bağlanmasını sağlayan bir sistem oluşturuldu. 1990’li yılların ilk yarısında bilinen anlamıyla internet kuruldu. Ülkemizde internetin kullanıma başlaması 12 Nisan 1993 yılında olmuştur. Ülkemizde her yıl 9-23 Nisan tarihleri Internet Haftası olarak belirlenmiştir. En son değiştirme: Pazartesi, 25 Eylül 2017, 7:41 AM